O mně

Psychoterapie jako součást mého životapsychoterapie brno
Foto Jan Němec

Mé jméno je Tereza Bartošová a své rodné kořeny mám zapuštěné ve východních Čechách. Posledních pár let však žiji na Moravě v Brně. 

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na FF MU. Zažila jsem si práci se školními dětmi, působila jsem v soukromé ambulanci klinické psychologie a psychoterapie, kde jsem získala poctivou základnu v diagnostice a terapii pro dospělé a dětské klienty.

Svou terapeutickou práci kotvím v psychoanalyticky orientované katatymně imaginativní psychoterapii, v níž se s nadšením a úžasem dál vzdělávám. Po získaných zkušenostech jsem se rozhodla pro rozšíření vlastní terapeutické praxe, kde společně se svými klienty objevuji mnohá zákoutí imaginativních technik, ať už prostřednictvím slov, představ, kreseb, hudby nebo mnohých dalších. 

Imaginaci lze chápat jako smysluplné  a pozoruhodné ztvárnění naší vnitřní psychické skutečnosti v symbolické představě. 

 

 

Co je pro mě v životě a mé práci důležité?


Vytvářet svobodný prostor, ve kterém můžeme rozhodovat o sobě, a zároveň být schopni nést za tato rozhodnutí odpovědnost.


Se svobodou jde ruku v ruce odvaha se rozhodovat a chovat v souladu s vlastními hodnotami nebo zvládnout vystupovat na jejich obranu.

 

 

terapie brno
Foto Khara Woods

Nacházet vzájemné porozumění ne skrze sebeprosazení či přizpůsobení se jinému člověku, ale ve vzájemné úctě k osobnosti druhého a k  vlastní identitě.

Neméně důležitá je pro mě tvořivost v přístupu k životu a k vlastnímu prožívání. Možnost využívat hravosti a zvídavosti při hledání porozumění sobě i druhým.


 

Vzdělání & zkušenosti


  terapie brno
  Foto Jordan Whitt

 • titul Mgr. v jednooborové psychologii (2016, FF MU) 
 • specializační průprava v klinické psychologii (od r. 2017) 
 • systematický výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii (+400h, od r. 2016), členství v ČSKIP
 • teorie psychoanalytické psychoterapie    (od r. 2020, +70h, ČSPAP)

 • 2015-16 koterapeutka na skupinách pro dospívající s por. příjmu potravy (Brno) 
 • 2016-17 školní psycholožka (poradenství a terapie pro děti, Moravský Krumlov) 
 • 2017-20 psycholožka ve zdravotnictví v ambulanci klinické psychologie (terapie a diagnostika pro děti a dospělé, Prostějov) 
 • od r. 2018 vlastní terapeutická praxe (Brno) 
 • vzdělávání v psychotraumatologii (Mgr. Hana Vojtová)