Ceník

Honorář za psychoterapeutické a poradenské služby


Individuální psychoterapie/konzultace v rozsahu 50 min: 1200 Kč

Nejsem smluvně vázána s žádnou z pojišťoven a konzultace jsou tedy plně hrazeny klientem. Cenu sezení u klientů v nesnadné finanční situaci řeším dohodou.

Platbu lze uskutečnit hotově při setkání nebo převodem na bankovní účet.

Storno: Domluvené termíny sezení Vás v případě potřeby prosím zrušit/změnit alespoň 48 h před schůzkou. Pozdější změny jsou jistě možné, ale zároveň je nutné propadlé/zmeškané sezení uhradit v plné výši. 

 

 

psychoterapie-brno-ceník