Co nabízím


Možnosti objevování psychoterapie 


„Ani slovo není zbytečné, je-li opravdu slovem, i když se v té chvíli zdá, že zapadlo do nejistoty a do tmy. Ani čára není zbytečná, byla-li učiněna z nezbytnosti. A tak ani úsměv, ani gesto, ani zaváhání, ani nastavení tváře není zbytečné; zůstává tkvít v prostoru. Ale přece jen trvá, je-li zaznamenáno. Svobodně zaznamenáno.

-- Adriena Šimotová

 


psychoterapie brno


Individuální psychoterapie pro dospělé


V terapii se zaměřujeme na rozšiřování porozumění Vašim potížím, překážkám ale i opěrným bodům, se kterými se v životě setkáváte. Snažíme se vytvářet a hledat jejich význam a umožnit Vám tak svobodnější volbu v  situacích, v nichž se ocitáte.

Dobře se mi pracuje mimo jiné s klienty, kteří se ve svém životě setkali s traumatizujícími událostmi, řeší nebo řešili svůj vztah k jídlu, mají nějakou zkušenost s prožitky z psychotického okruhu nebo s klienty, které provází myšlenky na ukončení života.
Individuální psychoterapie pro dospívající od 12 let


Pomáhám dospívajícím mladým lidem zorientovat se v přechodových obdobích, vyrovnat se s nejrůznějšími nezdary a obstát ve vztahových výzvách.

Ráda pracuji i s dospívajícími, kteří se setkali se smrtí v rodině, řeší svůj vztah k jídlu, přemýšlí o své sexuální / genderové identitě, prožívají rozchody, odmítnutí, pocity smutku nebo vnitřního napětí.
psychoterapie brno